ENOVA Støtteordning for Solcellepanel i Norge

Velg side

Å investere i solenergi er en fremtidsrettet og bærekraftig beslutning. Men det er også en investering som krever en viss økonomisk innsats. Derfor er det godt nytt at ENOVA, en norsk organisasjon som fremmer miljøvennlig omstilling, tilbyr støtteordninger for de som ønsker å installere solcellepanel.

Hvor mye støtte kan du få?

Du kan få inntil 47 500 kroner i støtte for å produsere din egen elektrisitet med solceller. Imidlertid vil støtten reduseres fra 1. oktober 2023. Den nye støttesatsen vil være 1.250 kroner per kW installert, mens satsen på 7.500 for et produksjonsanlegg vil opprettholdes.

Viktige datoer og krav

For å få dagens støttesats må du registrere din sak i ENOVAs søknadsportal innen 30. september 2023. Krav til fakturadokumentasjon endres også fra 20 til 12 måneder, det vil si at fakturadokumentasjonen ikke kan være eldre enn 12 måneder fra søknadstidspunktet.

Hvem egner denne støtten seg for?

Støtten er ideell for deg som ønsker å produsere egen strøm og kan etablere en plusskundeavtale med ditt nettselskap. Det er også viktig at du har en strømleverandør som vil kjøpe overskuddsstrømmen du produserer.

Andre støtteordninger

ENOVA tilbyr også støtte til andre energitiltak som varmegjenvinning av gråvann og pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger.

Investering i solenergi er ikke bare bra for miljøet, men også for lommeboken. Med ENOVAs støtteordning blir det enda enklere å ta steget inn i en grønnere fremtid.