Markedet

Energimarkeder over hele verden er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk.

Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel:

  • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep.
  • Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet.
  • Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som null-energihus og pluss-energihus.
  • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært raskt byggetid.
  • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.
  • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
  • Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
  • Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i industrien, i transportsektoren og kan erstatte fossil elektrisitet i andre land.

Solceller

I Norge dimensjoneres gjerne solcelleanlegg til eget bruk, slik at en bruker mest mulig av strømmen selv. Det er vanligvis langt bedre økonomi i dette fremfor at energien selges. Ved dimensjonering av solcelleanlegget, er det nyttig å vite så mye som mulig om energiforbruket i det aktuelle bygget.

Ved å se på hvor mye elektrisitet som benyttes de ulike månedene og gjennom et døgn, så kan solcelleanlegget tilpasses dette. Det kan også være mulig å flytte noe forbruk til tider på døgnet hvor det er mer produksjon av solstrøm.

Inntjening

Ved å bruke solceller til å produsere elektrisitet til hjemmet ditt, kan du spare en betydelig mengde penger på strømregningen. Avhengig av hvor mye elektrisitet du bruker og hva du betaler per kilowattime, kan du spare tusenvis av kroner i løpet av en enkelt år.

Solcellepaneler kan produsere elektrisitet selv når det ikke er direkte sollys, så du vil fortsatt produsere strøm på dager med overskyet vær eller når solen ikke er på sitt sterkeste. Du kan også velge å selge tilbake overskuddsenergi til strømnettet, noe som ytterligere vil redusere strømregningen din.

I tillegg til å spare penger på strømregningen, kan solcellepaneler også øke verdien på hjemmet ditt og bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å redusere din avhengighet av fossil energi.

Effektivitet

Effektiviteten av solcellepaneler avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten på panelene, vinklingen og orienteringen til panelene, og klimatiske forhold i området.

På en overskyet dag vil solcellene produsere mye mindre elektrisitet enn på en solrik dag, men de vil fortsatt produsere noe. I Skandinavia, inkludert Norge, vil solcellepanelene på taket være mindre effektive på grunn av lavere gjennomsnittlige solinnstråling sammenlignet med varmere klimaer. Men solcellepaneler kan fortsatt være en god investering i disse områdene, spesielt hvis du har høyere strømforbruk.

Gjennomsnittlig vil et solcellepanel på taket produsere mellom 100 og 300 watt, avhengig av størrelsen og kvaliteten på panelene. En standard installasjon kan produsere mellom 4 og 8 kilowatt-timer (kWh) elektrisitet per dag.